Mūsu darbinieki

Mūsu advokātiem ir vispusīga starptautiska juridiska izglītība un neatsverama praktiskā pieredze, kas neatlaidīgi strādājot uzkrāta daudzu gadu gaitā. Mēs esam apņēmības pilni nodrošināt kvalitatīvu, uzticamu un uz konkrēta rezultāta sasniegšanu vērstu juridisko atbalstu. Veicot sarežģītākos un nozīmīgākos uzdevumus, mūsu advokāti kā vienota komanda savstarpēji sadarbojas, nodrošinot optimālu resursu un attiecīgo nozaru speciālistu piesaisti.

Mēs cenšamies katram klientam izmantot individuālu pieeju un nodrošināt tam papildus pievienoto vērtību no mūsu darba, sniedzot izmaksu un laika patēriņa ziņā efektīvu servisu, bet vienlaikus saglabājot stingru profesionālo ētiku un lojalitāti pret klientu. Ar saviem klientiem mēs vēlamies veidot ilgtermiņa un uz savstarpējās uzticības balstītu sadarbību. 

Justs Karlsons read-more
Armands Skudra read-more
Ziedonis Ūdris read-more
Advokāti pārdomātiem risinājumiem!