Juridiskie jaunumi

Skudra & Ūdris konsultēja a/s SEDA pārdošanas darījumā vadošu Ziemeļeiropas bioenerģētikas kompāniju Vapo Oy.

Skudra & Ūdris sniedz juridisko atbalstu vadošai starptautiskai jūras inženiertehnisko darbu kompānijai Dredging International N.V. saistībā ar Liepājas ostas padziļināšanas projektu.

Skudra & Udris konsultē vadošu starptautisko investīciju banku Morgan Stanley ISDA atvasinātu finanšu instrumentu darījumā ar vienu no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem.

Jaunākās publikācijas

Banku darbības tiesiskā regulējuma apskats

Latvijas sadaļas autors A. Skudra
read-more

Darbinieku akciju stimulu plāni Eiropā un ASV

Latvijas sadaļas autors A. Skudra, Clifford Chance publikācija;
read-more

Starptautisko šķīrējtiesu nolēmumi

Latvijas sadaļas autors Ziedonis Ūdris, Izdevējs: Juris Net LLC.
read-more
Advokāti pārdomātiem risinājumiem!