Pakalpojumi

Skudra & Ūdris spēcīgā profesionāļu komanda ir pieredzējusi un spējīga nodrošināt visu klientiem nepieciešamo juridisko pakalpojumu klāstu, vienlaikus padziļināti specializējoties jautājumos, kas saistīti ar civiltiesiskiem un komerciāliem jautājumiem, gan darījumu realizācijas, gan strīdu un tieslietu risināšanas kontekstā.

Skudra & Ūdris ir būtiska juridiska pieredze pārrobežu komercdarījumos, uzņēmumu iegādē un reorganizācijā, klientu pārstāvībā tiesā un šķīrējtiesā, banku darbības un finanšu darījumu jomā, intelektuālā īpašuma aizsardzībā, nekustāmā īpašuma darījumos, konkurences, publisko iepirkumu un darba tiesību jomā. Skudra & Ūdris ilgstoši sadarbojas ar vairākiem vadošiem ārvalstu advokātu birojiem, strādājot pie daudzveidīgiem pārrobežu juridiskiem jautājumiem.

Mēs veicam sarežģītus un ļoti atbildīgus uzdevumus, vienlaicīgi sniedzot arī efektīvu palīdzību klientiem ikdienas juridisko jautājumu risinājumā, apzinoties, ka katrs darbs priekš katra klienta ir veicams maksimāli labi un ar pilnu atdevi. Kvalitāte un profesionālisms ir mūsu prakses vadmotīvi. 

read-more
Administratīvās tiesības read-more
Apdrošināšana read-more
Banku darbība read-more
Darba tiesības read-more
Ekoloģiskās tiesības read-more
Intelektuālais īpašums read-more
Investīciju projekti read-more
Jūras tiesības read-more
Konkurence read-more
Maksātnespējas process read-more
Mantošanas tiesības read-more
Nekustamais īpašums read-more
Nodokļi read-more
Reorganizācija un pārņemšana read-more
Telekomunikācijas read-more
Tiesvedība read-more
Tirdzniecība un muita read-more
Uzņēmējdarbība read-more
Advokāti pārdomātiem risinājumiem!